Rezerwacja miejsc

Zachęcamy do uczestnictwa we wstępnym procesie rekrutacji – rezerwacji miejsca, poprzez zamieszczony niżej formularz.
Wypełnienie formularza wstępnej rezerwacji nie jest jednoznaczne z deklaracją zapisu dziecka do naszej placówki – to jedynie pierwszy krok. Kolejne to spotkanie indywidualne - zapoznanie się z ofertą i dokumentacją przedszkola.

Rezerwacja miejsc

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Proszę podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Telefon kontaktowy
Proszę podać telefon kontaktowy
Adres E-mail
Imię i nazwisko dziecka
Proszę podać imię i nazwisko dziecka
Rok urodzenia
Miejscowość
Dodatowe uwagi


Proszę zaznaczyć
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Akacjowe Przedszkole.