Oferta 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola

 

Do „Akacjowego Przedszkola” zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.

Placówka jest przedszkolem niepublicznym, zatem jest w niej realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego - dzieci 6-letnie będą mogą więc odbywać u nas roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, tzw. „zerówkę”.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00.

Placówka jest czynna cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz
maksymalnie 2-tygodniowej przerwy na ewentualne prace konserwacyjno-remontowe.

Wyżywienie odbywa się w formie cateringu, a dieta dzieci jest dostosowana do ich potrzeb
i właściwa dla tego okresu rozwoju.
Opłata za wyżywienie jest uzależniona od ilości posiłków spożywanych przez dziecko w przedszkolu
w danym miesiącu. Opłata za wyżywienie nie jest wliczana do czesnego.

 

Czesne miesięczne to 700,00. W ramach czesnego każde z dzieci, poza zajęciami obowiązkowymi, wynikającymi z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, będą brały udział w zajęciach dodatkowych:
 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia teatralne
 • szachy
 • ceramika
 • zajęcia z logopedą, logorytmika
 • zajęcia korekcyjne – zdrowy kręgosłup
 • zajęcia z elementami dogoterapii
 • comiesięczne koncerty w ramach cyklu „Spotkanie z muzyką”
 • sensoliczby
 • robotyka
 • sensoplastyka
Comiesięczna opłata obejmuje również zakup materiałów niezbędnych dziecku do pracy na zajęciach
w przedszkolu (z wyjątkiem podręczników/zeszytów ćwiczeń, będących podstawą realizacji programu nauczania i wychowania przedszkolnego), udział w imprezach okolicznościowych organizowanych przez placówkę, a także okresowe wyjazdy do kina, teatru, opery i innych placówek sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dzieci.
Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe to 300 zł.

* Opłata wpisowa nie obejmuje kosztów ubezpieczenia dziecka.


W ostatnim tygodniu sierpnia bezpłatne zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowozapisanych do przedszkola.