Rezerwacja miejsc

Zachęcamy do uczestnictwa we wstępnym procesie rekrutacji – rezerwacji miejsca, poprzez zamieszczony niżej formularz.
Wypełnienie formularza wstępnej rezerwacji nie jest jednoznaczne z deklaracją zapisu dziecka do naszej placówki – to jedynie pierwszy krok. Kolejne to spotkanie indywidualne - zapoznanie się z ofertą i dokumentacją przedszkola.

Rezerwacja miejsc

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Proszę podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Telefon kontaktowy
Proszę podać telefon kontaktowy
Adres E-mail
Imię i nazwisko dziecka
Proszę podać imię i nazwisko dziecka
Rok urodzenia
Miejscowość
Dodatowe uwagi


Proszę zaznaczyć
Wyrażamy zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie przez prowadzącego przedszkole – w celach związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w przedszkolu - danych osobowych naszych i dziecka, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy- w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu (RODO).