Weekendowa zabawa - "Akacjowe Zakamarki"

Drodzy Akacjowi!
Zapraszamy do zabawy w zgadywanki i do udziału w naszym konkursie:
https://akacjowe.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Akacjowe+Zakamarki+-+zagadki.pdf. Mymy nadzieję, że bedziecie się doskonale bawić:)
Pięknego dnia!